“Spaans talent wordt Nederlands talent”
Spaans talent wordt Nederlands talent
Specialist in Spaans talent
Semana Naranja Madrid, april 2015
WO , HBO, MBO recent afgestudeerden
Ervaren Spaanse medewerkers
Huidige vacatures
nieuws
Contact
Site map
Waarom Spanjaarden
Economische ontwikkelingen
"Ambities waarmaken door dromen durven te realiseren"
Spaans talent wordt Nederlands talent 


Trabajar en Holanda
"Ambities waarmaken door dromen durven te realiseren"

 
In Spanje zijn veel goed opgeleide jongeren, met talent, ambitie en dromen van een mooie toekomst. Heel veel van die dromen gaan in rook op, het talent verdampt ongebruikt en de opgedane kennis gaat verloren. Uit eigen ervaring weet ik hoe frustrerend dat is.

In Nederland worden, in een aantal sectoren, bedrijven beperkt in hun ambities, mede als gevolg van een gebrek aan goed opgeleide, talentvolle en ambitieuze jongeren. Ook deze frustratie ken ik uit eigen ervaring.


Ons doel is de ambities en dromen van beiden helpen waar te maken.

"Spaans talent" wordt zo "Nederlands talent"

 

Nederland kent opnieuw een toenemende krapte op specifieke onderdelen van de arbeidsmarkt. Dit geldt voor enkele belangrijke sectoren als de "maak industrie" (Techniek), de ICT sector maar ook voor rdelen van de gezondheidszorg  zoals tandartsen.

Maatregelen op velerlei gebied zijn aangekondigd, zo is besloten de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen, worden er meer opleidingsplaatsen gecreëerd en zijn er nieuwe strategieën ontwikkeld om werknemers langer aan ondernemingen te binden. Deze maatregelen zijn succesvol, het aantal leerlingen dat "voor techniek kiest" neemt hand over hand toe terwijl Nederlanders langer doorwerken.

Ondanks deze maatregelen toont onderzoek aan dat de tekorten het komende decennium slechts toe zullen nemen.

 

de conclusie is dan ook dat wij, of we nu willen of niet, voor de invulling van onze hoogwaardige vraag, over de grens zullen moeten kijken.


"Ondernemers met visie hebben een Plan"

Natuurlijk zullen technologische ontwikkelingen tot een verhoging van de productiviteit leiden waardoor de druk op de arbeidsmarkt minder wordt. Echter ook op langere termijn zullen tekorten blijven bestaan.

Korte termijn oplossingen als het aantrekken van oudere meer ervaren werknemers kan een deel van dit plan zijn. Dit is echter een dure oplossing die slechts op heel korte termijn een bijdrage geeft.

Ondernemers met visie zullen echter werknemers zoeken die zich een lange periode aan hun bedrijf willen binden. Dit geldt voor zowel MBO4, HBO als Universitair opgeleiden.


 

"Spaans talent moet deel uitmaken van uw Plan "

 

Deze wereldveroveraar  vindt u via Karen Eshuis bij BNR / FD

"Gelderland maakt"
Minister Ascher, november 2014
"Kennniswerkers vullen aan, verdringen niet"

 

Contact 

contact 

Spaans talent wordt Nederlands talent
Specialist in Spaans talent
Semana Naranja Madrid, april 2015
WO , HBO, MBO recent afgestudeerden
Ervaren Spaanse medewerkers
Huidige vacatures
nieuws
Contact
Site map